İdarenin (KGM) sorumluluk sahasında kalan yolda meydana gelen kaza nedeniyle -yol yapım, bakım, işletme, trafik güvenliğini sağlama şeklinde yürütülen kamu hizmetlerinden kaynaklanan hukuki sorumluluğa dayalı- oluştuğu öne sürülen zararın tazmini istemiyle açılan davanın, ADLİ YARGI YERİNDE çözümlenmesi gerektiği hk. Uyuşmazlık Mahkemesinin 24.02.2020 tarihli kararı

T.C.UYUŞMAZLIK MAHKEMESİESAS NO : 2020/73KARAR NO : 2020/141KARAR TR: 24.02.2020ÖZET : Davalı idarenin sorumluluk sahasında kalan yolda meydana gelen kaza nedeniyle oluştuğu öne sürülen zararın tazmini istemiyle açılan davanın, ADLİ YARGI YERİNDE çözümlenmesi gerektiği hk.KARARDavacı : A.Y.Vekili : Av. A.B.Davalı : Karayolları Genel MüdürlüğüVekili : Av. F.C.K.O L A Y: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin 15.9.2017 tarihinde 25 F… plakalı aracı ile Erzurum-Bingöl Karayolunun 67. kilometresinde orta refüjde duran taş parçasına çarpması neticesinde aracın alt motor takımında hasar meydana geldiğini, olay yerinde tutulan tutanakta müvekkilinin kusurunun olmadığının, davalı idarenin kusurlu olduğunun tespit edildiğini ileri sürerek, araçta meydana geldiği önesürülen...

Okumaya Devam Edin

sigorta şirketinin Bölge Müdürlüğünün bulunduğu yer Mahkemesi de yetkilidir. KTK ZMMS sigortacısına karşı açılan tazminat davasında

20. Hukuk Dairesi 2019/2189 E. , 2019/4646 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Ticaret MahkemesiTrafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkin olarak açılan davada ...

Okumaya Devam Edin

yaralamalı trafik kazasından kaynaklı tazminat taleplerinde zamanaşımı süresi 8 yıldır ( 2918 sayılı KTK ‘nın 109/I,II, TCK 66/1-e )

17. Hukuk Dairesi 2014/21910 E. , 2017/4338 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Ticaret MahkemesiTaraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:-K A R A R-Davacı vekili; müvekkili ...

Okumaya Devam Edin

HAGB ile birlikte ehliyetin süreli olarak geri alınmasına karar verilmişse , HAGB açıklanmadığı halde hemen ehliyet geri alınır mı ? 

1.) HAGB ile birlikte ehliyetin süreli olarak geri alınmasına karar verilmişse , HAGB açıklanmadığı halde hemen ehliyet geri alınır mı ? "...

Okumaya Devam Edin

tek taraflı ,trafik kazasından kaynaklanan araç sahibinin ölümü nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatının, aracın Zorunlu Mali Mesuliyet (Trafik sigortası) sigortacısından talep edilemeyeceği

tek taraflı ,trafik kazasından kaynaklanan araç sahibinin ölümü nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatının, aracın Zorunlu Mali Mesuliyet (Trafik sigortası) sigortacısından talep edilemeyeceği...

Okumaya Devam Edin