ipotek hakkı bir kez kullanılmakla artık aynı ya da farklı bir borcun teminatını oluşturmaz…ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile yapılan takip sırasında borç ödenmişse ,farklı bir alacağın tahsili için aynı taşınmazlar üzerinde kurulu ipoteğe dayalı olarak, alacağın tahsili için ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başka bir ilamlı takip başlatılamaz.

12. Hukuk Dairesi 2018/9935 E. , 2019/13240 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ : ...

Okumaya Devam Edin

Arabuluculuk sınavına hazırlık eğitimi-(6 saatlik) Antalya Barosunca 16.11.2019 tarihinde Antalya BAM salonunda eğitmenler Av.Arb.Mehmet KAYA ile Av.Arb. Hayrullah DEMİR ‘in sunumlarıyla gerçekleştirilen arabuluculuk sınavına hazırlık eğitimi 8 bölüm halinde youtebeye yüklenmiş olup aşağıda bölüm videoları paylaşılmıştır. Arabuluculuk sınavına hazırlanan tüm meslektaşlarımıza faydalı olmasını ve sınavda başarılı olmalarını dileriz. Av.Arb.Mehmet KAYA ile Av.Arb. Hayrullah DEMİR

1.bölüm videosu https://www.youtube.com/watch?v=fKsoa3wtNhw&t=48s2.bölüm videosu  https://www.youtube.com/watch?v=mTrHoSKfHNc&t=54s3.bölüm videosu  https://www.youtube.com/watch?v=di3Lde03lDo&t=900s4.bölüm videosu  https://www.youtube.com/watch?v=x0AYt_9SrQU&t=5s5.bölüm videosu  https://www.youtube.com/watch?v=1GQKCtYvW6A&t=4s6.bölüm videosu  https://www.youtube.com/watch?v=wrESGb_CP14&fbclid=IwAR2-B6GK89fUY-DJ2uU0yjeihvtJ6NyyUS317s6qPE9TIdQ1vOLNi_eG5lA7.bölüm videosu  https://www.youtube.com/watch?v=mP8kqbNJT-U&fbclid=IwAR3zLZk7daTdJqNXscOKL6feHGzF8g2ZTbxrq-TbpLE1ceuea2GYnXGZjtg8.bölüm videosu  https://www.youtube.com/watch?v=ZGGFo6W1kWQ&t=1s&fbclid=IwAR2EXbcjXyt6fXE7qwVROSufo9yAnuPY6yahNlbWXRmhLj7z9ijH9vFvI28 ...

Okumaya Devam Edin

Mahkumiyet kararını temyiz etmeyen vekile karşı , müvekkilinin açtığı maddi ve manevi tazminat davasında kural ve ilkeler … Temyiz edilseydi dahi hukuki sonucun ne olacağının tartışılması gerektiği.

Hukuk Genel Kurulu 2017/561 E. , 2019/655 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki “maddi ve manevi tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Konya 3. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 28.05.2013 tarihli, 2011/27 E., 2013/466 K. sayılı karar davalı vekilinin temyizi üzerine Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 27.03.2014 tarihli, 2013/30834 E., 2014/8963 K. sayılı kararı ile;“...

Okumaya Devam Edin