Mehmet Kaya Avukatllık ve Arabuluculuk Bürosu > kabahatler, Trafik Cezaları, diğer İPC

alkol cihazına üflemeyi kabul etmediğinden sürücü belgesi geri alma tutanağına karşı açılan davanın görüm ve çözümünde, Kabahatler Kanunun 27/1.m. gereği adli yargı yerinin (Sulh Ceza Mahkemesinin ) görevli olduğu hk. Uyuşmazlık Mahkemesinin 27.01.2020 tarihli kararı

T.C.UYUŞMAZLIK MAHKEMESİESAS NO : 2019/910KARAR NO : 2020/6KARAR TR : 27.01.2020ÖZET: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 48/9. maddesi uyarınca düzenlenen sürücü belgesi geri alma tutanağına karşı yapılan itirazın, aynı Kanun’un 112. madde-sinde yapılan değişiklik nedeniyle ADLİ YARGI YERİNDE çözümlenmesi gerektiği hk.K A R A RDavacı : A.Z.Vekili : Av. H.Z.Davalı : İstanbul ValiliğiVekili : Av. M.D.O L A Y : İstanbul Valiliği Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan denetim sırasında, 34 H...

Okumaya Devam Edin

adli para cezası ödendikten sonra suçun uzlaştırma kapsamına alınıp yeniden yapılan yargılama sonunda uzlaşma sağlanması sebebiyle kamu davasının düşürülmesine, hükümlünün talebi halinde infazı gerçekleşen adli para cezasının İADESİNE karar verilmesinin hukuka uygun olduğu

18. Ceza Dairesi 2018/7936 E. , 2019/4121 K."İçtihat Metni"KARARHakaret suçundan sanık ...

Okumaya Devam Edin

otomobili ile ters istikamette seyir halindeyken, kazaya neden olan sürücü sanığın eylemini bilinçli taksirle gerçekleştirdiği

12. Ceza Dairesi 2017/8849 E. , 2019/4409 K."İçtihat Metni"Mahkemesi :Asliye Ceza MahkemesiSuç : Taksirle yaralamaHüküm : TCK'nın 89/1, 89/2-d, 62/1, 51/1, 3, 6, 7, 8. maddeleri uyarınca mahkumiyetTaksirle yaralama suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:Sanığın idaresinde otomobil ile ters istikamette seyir halindeyken, otomobilin sol dikiz aynası kısmıyla, yolun solundan gelip sağına geçmek isteyen yayaya çarpması neticesinde yaralamalı trafik kazasının meydana geldiği olayda, sanığın eylemini bilinçli taksirle gerçekleştirdiği nazara alınmaksızın, sanık hakkında TCK'nın 22/3. maddesinin uygulanmaması aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.Yapılan yargılamaya, toplanıp yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat...

Okumaya Devam Edin

işyerinde sigara içildiği gerekçesiyle idari para cezası yaptırımı ile birlikte iş yeri kapatma cezası da verilmişse , görevli Mahkemenin Sulh Ceza değil, İdare Mahkemesi olduğu

19. Ceza Dairesi 2018/7899 E. , 2019/7562 K."İçtihat Metni"4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun'un 2. maddesine aykırı davranmak eyleminden dolayı muteriz ...

Okumaya Devam Edin

HAGB ile birlikte ehliyetin süreli olarak geri alınmasına karar verilmişse , HAGB açıklanmadığı halde hemen ehliyet geri alınır mı ? 

1.) HAGB ile birlikte ehliyetin süreli olarak geri alınmasına karar verilmişse , HAGB açıklanmadığı halde hemen ehliyet geri alınır mı ? "...

Okumaya Devam Edin