İdarenin (KGM) sorumluluk sahasında kalan yolda meydana gelen kaza nedeniyle -yol yapım, bakım, işletme, trafik güvenliğini sağlama şeklinde yürütülen kamu hizmetlerinden kaynaklanan hukuki sorumluluğa dayalı- oluştuğu öne sürülen zararın tazmini istemiyle açılan davanın, ADLİ YARGI YERİNDE çözümlenmesi gerektiği hk. Uyuşmazlık Mahkemesinin 24.02.2020 tarihli kararı

T.C.UYUŞMAZLIK MAHKEMESİESAS NO : 2020/73KARAR NO : 2020/141KARAR TR: 24.02.2020ÖZET : Davalı idarenin sorumluluk sahasında kalan yolda meydana gelen kaza nedeniyle oluştuğu öne sürülen zararın tazmini istemiyle açılan davanın, ADLİ YARGI YERİNDE çözümlenmesi gerektiği hk.KARARDavacı : A.Y.Vekili : Av. A.B.Davalı : Karayolları Genel MüdürlüğüVekili : Av. F.C.K.O L A Y: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin 15.9.2017 tarihinde 25 F… plakalı aracı ile Erzurum-Bingöl Karayolunun 67. kilometresinde orta refüjde duran taş parçasına çarpması neticesinde aracın alt motor takımında hasar meydana geldiğini, olay yerinde tutulan tutanakta müvekkilinin kusurunun olmadığının, davalı idarenin kusurlu olduğunun tespit edildiğini ileri sürerek, araçta meydana geldiği önesürülen...

Okumaya Devam Edin

alkol cihazına üflemeyi kabul etmediğinden sürücü belgesi geri alma tutanağına karşı açılan davanın görüm ve çözümünde, Kabahatler Kanunun 27/1.m. gereği adli yargı yerinin (Sulh Ceza Mahkemesinin ) görevli olduğu hk. Uyuşmazlık Mahkemesinin 27.01.2020 tarihli kararı

T.C.UYUŞMAZLIK MAHKEMESİESAS NO : 2019/910KARAR NO : 2020/6KARAR TR : 27.01.2020ÖZET: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 48/9. maddesi uyarınca düzenlenen sürücü belgesi geri alma tutanağına karşı yapılan itirazın, aynı Kanun’un 112. madde-sinde yapılan değişiklik nedeniyle ADLİ YARGI YERİNDE çözümlenmesi gerektiği hk.K A R A RDavacı : A.Z.Vekili : Av. H.Z.Davalı : İstanbul ValiliğiVekili : Av. M.D.O L A Y : İstanbul Valiliği Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan denetim sırasında, 34 H...

Okumaya Devam Edin

işyerinde sigara içildiği gerekçesiyle idari para cezası yaptırımı ile birlikte iş yeri kapatma cezası da verilmişse , görevli Mahkemenin Sulh Ceza değil, İdare Mahkemesi olduğu

19. Ceza Dairesi 2018/7899 E. , 2019/7562 K."İçtihat Metni"4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun'un 2. maddesine aykırı davranmak eyleminden dolayı muteriz ...

Okumaya Devam Edin

İdari yargının görev alanına giren konularda ilamsız takip yoluna başvurulamaz . İdari yargının görev alanına giren uyuşmazlık konusu istem hakkında idari yargı merciince verilmiş bir karar bulunmaksızın icra takibi yapılması ve icra takibine itiraz üzerine adli yargı yerinden itirazın iptalinin istenmesi yasal olarak mümkün olmadığı gibi, idari yargılama usulünde “itirazın iptali” biçiminde bir dava yolu düzenlenmediğinden adli yargı yerinde yargı yolu bakımından görevsizlik kararı verilmesi imkânı da yoktur.

4. Hukuk Dairesi 2018/3701 E. , 2018/6394 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiDavacı ...

Okumaya Devam Edin

idari yargıda açılan tam yargı (doktor hatasına dayalı) tazminat davasında faizin başlangıç tarihi, ıslahla arttırılırsa hangi tarihten faize hükmedileceği

idari yargıda açılan tam yargı (doktor hatasına dayalı) tazminat davasında faizin başlangıç tarihi, ıslahla arttırılırsa hangi tarihten faize hükmedileceği...

Okumaya Devam Edin

hukuki el atma sebebine dayalı idari yargıda açılan tam yargı davası

taşınmazın, imar planında kamu hizmet alanına ayrılmasına rağmen kamulaştırma işlemi de yapılmadığından ,hukuki el atma sebebine dayalı idari yargıda açılan tam yargı davasının reddi nedeniyle başvurucunun mülkiyet hakkının ihlal edildiğine dair Anayasa Mahkemesinin 16.10.2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan kararı yol olarak ayrılmış ancak kamulaştırılmamış-AYM ihlal-16.10.2018 RG...

Okumaya Devam Edin

işe iade davası İş Mahkemesi yerine idare Mahkemesinde açılır da “yargı yolu” yönünden reddedilirse , ret kararının kesinleştiği tarihten itibaren görevli İş Mahkemesinde (01.01.2018 den itibaren arabuluculuk Bürosuna 4857 s.y. 20,7036 s.y. 3) 2 haftalık sürede dava açarsa (HMK 20) “kıyasen” süresinde kabul edilir.

kanun boşluğu...

Okumaya Devam Edin

doktor hatalarından kaynaklı tazminat davaları videosu 2.bölüm

Antalya Barosundan Av.Mehmet Kaya ile Av.Bayram Bayazıt 'ın, [embed]https://www.youtube.com/watch?v=1pGf5d1Mi2Q[/embed] nda görevli ve yetkili mahkeme, tam yargı davaları ve şartları , hastanenin sorumluluğu vd konularındaki canlı yayın videosunun 2.Bölümü...

Okumaya Devam Edin

doktor hatalarından kaynaklı davalarla ilgili video 1.bölüm

Antalya Barosundan Av.Mehmet Kaya ile Av.Bayram Bayazıt 'ın, doktor ve yardımcı sağlık personelinin hatalarından kaynaklı açılan tazminat davalarında görevli ve yetkili mahkeme, tam yargı davaları ve şartları , hastanenin sorumluluğu vd konularındaki canlı yayın videosunun 1.Bölümü [embed]https://www.youtube.com/watch?v=4HocvZgF_Tw&t=173s[/embed]...

Okumaya Devam Edin