Av. Mehmet Kaya Kurucu Avukat

  1970, Antalya/ Kaş doğumludur..

  Ankara Hukuk Fakültesinden 1994 yılında mezun olduktan sonra Antalya Barosunda stajını tamamladı.

  03.01.1996 tarihinde Antalya Barosuna 1264 sicilde kayıtlı olarak avukatlık mesleğine başlamış ve halen de 22 yılı aşkın süredir serbest Avukatlık mesleğini sürdürmektedir.

  Antalya Barosu Yönetim Kurulu üyesidir.
  14 yıldır CMUK ve CMK İnteraktif eğitimleri ile Antalya Barosu Staj Akademisinde “Avukatlık Hukuku” derslerinde eğitimcilik görevlerinde bulunmuştur ve halen de bu görevlerini sürdürmektedir.

   

  Antalya Barosunda ve diğer il barolarında genç avukat meslektaşların hukuki gelişimine katkı sunmak amacıyla ,Avukatlık mesleğinin icrası, uyuşmazlığın hukuksal özünün tespiti, serbest meslek makbuzu hazırlama, görüşme tutanağı, avukatlık ücret sözleşmesi gibi temel konularda uygulamalı eğitimler ile
  Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ,Arabuluculuk temel, yenileme ve uzmalık eğitimlerinde eğitimen olarak görev yapmakta, arabuluculukta etkili taraf avukatlığı eğitimleri ve avukatlık hukuku konularında konferanslar sunmaktadır.

   

  Antalya Barosu Yasa İçtihat İzleme , Arabuluculuk ve Uluslar arası İlişkiler Kurulunun Koordinatör Yönetim Kurulu Üyesidir.

  2012 de kurduğu https://www.facebook.com/groups/avmehmetkaya/  isimli 25.000 ‘i aşan hukukçu üyesi bulunan “Av.Mehmet KAYA” isimli facebook hukuki bilgi paylaşım grubunda her gün gelişen, değişen ve yenilenen hukuki bilgiler, Yasa değişiklikleri ile Yüksek Mahkeme kararlarını ve yine konu odaklı 70 binden fazla Yüksek Mahkeme kararlarını topladığı “emsal kararlar arşivini” de yayınlayarak hukukçu meslektaşlarının faydalanmasına sunmuş ve halen de hukuki bilgi paylaşımlarına devam etmektedir.

   

  Yine, Avukatın hakları ve yükümlükleri konularında canlı yayınlar yaparak, bu videoları sosyal medya üzerinden meslektaşların yaralanmasına sunmuştur.
  2013 yılında arabuluculuk siciline 212 numarasıyla kaydolduktan sonra , Antalya’daki arabuluculuğun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için Antalya Arabulucular Derneğini 7 arkadaşı ile birlikte kurmuş olup halen de Antalya Arabulucular Derneğinin Başkan Yrd.sıdır.

  2017 yılında Türkiye Barolar Birliği “Arabuluculuk Yürütme Kurulu” na seçilmiştir.

   

  Türkiye’de bir ilk kez Antalya Barosunca uygulamaya konulan, Antalya Barosuna kayıtlı avukatlar hakkındaki “avukatlık hizmet sunumundan kaynaklı şikayet ve tazmin talepleri” nin öncelikle arabuluculuk yoluyla çözümü konusunda geliştirilen pilot uygulamayı hazırlamış ve uygulanmasına katkı sunmuştur.

  5 Mayıs 2017 de Antalya’da, TBB ,TOBB , Antalya Barosu ile Adalet Bakanlığınca gerçekleştirilen “Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk ve Arabuluculukta Avukatın Rolü” konulu sempozyumda Arabuluculukta Avukatın Rolü ve belirtilen pilot uygulama konusunda sunum yapmıştır.

   

  19-21 Haziran 2017 de Ankara’da “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Pojesi” kapsamında düzenlenen “Model Eğitici” eğitimine katılmıştır.

  Türkiye’de adalete erişimi alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmalarıyla güçlendirmek “Arabuluculukta Taraf Avukatlığı” projesi kapsamında 08.08.2017 tarihinde Kocaeli’nde gerçekleştirilen etkinlikte eğitmen olarak görev almıştır.

   

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yararlanıcısı olduğu, ILO Türkiye Ofisi tarafından yürütülen ve AB tarafından finanse edilen “Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi” projesi kapsamında 04-05.10.2017 tarihlerinde gerçekleştirilen “ Sosyal Diyalog Konusunda Uluslararası Çalışma Standartları ve AB Hukuku” eğitimine katılmıştır.

   

  Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesince düzenlenen arabuluculuk temel , yenileme ve uzmanlık eğitimlerinde arabuluculuk uygulamaları ve mevzuatı konularında eğitimcilik yapmakta olup, Antalya’da bulunan iş adamları dernekleri, iş güvenliği uzmanları , sivil toplum kuruluşları ile organize sanayi bölgesinde arabuluculukla ilgili sunumlar geçekleştirmektedir.

  22.01.2018 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesince düzenlenen eğitim sonucunda iş hukukunda arabuluculuk uzmanlık eğitimi belgesi almıştır.