Doktor hatasında “aydınlatılmış onam , muvafakat” .. yazılı onamın geçerli olabilmesi için aşağıdaki koşulları taşıması gerektiği

13. Hukuk Dairesi 2017/8664 E. , 2019/6410 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki maddi-manevi tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün davacılar avukatınca duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde duruşmalı temyiz eden davacılar vekili avukat ...

Okumaya Devam Edin

idari yargıda açılan tam yargı (doktor hatasına dayalı) tazminat davasında faizin başlangıç tarihi, ıslahla arttırılırsa hangi tarihten faize hükmedileceği

idari yargıda açılan tam yargı (doktor hatasına dayalı) tazminat davasında faizin başlangıç tarihi, ıslahla arttırılırsa hangi tarihten faize hükmedileceği...

Okumaya Devam Edin