çekiliş yapılacağı söylenip, mağdura “sana hediye çıktı, bu hediyeyi teslim aldığına dair şuraya bir imza at” diyerek, kağıda imza attırdıktan sonra borçlandırmak suretiyle dolandırıcılık ve dolandırıcılığa teşebbüs suçu

15. Ceza Dairesi 2017/32460 E. , 2019/11070 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Ağır Ceza MahkemesiSUÇ : Tacir veya şirket Yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılıkHÜKÜM : TCK'nın 37, 158/1-h, 35, 62, 50/1-a maddeleri gereğince ayrı ayrı mahkumiyetTacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık suçundan sanıkların mahkumiyetlerine ilişkin hükümler sanıklar tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü;Sanık ...

Okumaya Devam Edin

sanığın, katılana söylediği kabul edilen “lan” şeklindeki sözünün, muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu ve dolayısıyla hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı

18. Ceza Dairesi 2017/1941 E. , 2019/3959 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Asliye Ceza MahkemesiSUÇLAR : Hakaret, tehditHÜKÜMLER : MahkumiyetKARARYerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, adli sicil kaydına göre, tekerrüre esas sabıkası bulunan sanık hakkında TCK’nın 58. maddesi uygulanmamış ise de, aleyhe temyiz olmadığından bozma yapılamayacağı anlaşılarak dosya görüşüldü.Ancak;1-Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun...

Okumaya Devam Edin

Çek bankaya ibraz edildiğinde , “imzanın keşideciye ait olmadığı, benzemediği, iht,.tedbir kararı , ödemeden men talimatı verildiği” şeklinde çek arkasına (alonjuna) şerh verilmesi halinde “karşılıksız çek düzenleme suçu” oluşup oluşmayacağı

1.) Çekin süresinde yetkili hamil tarafından muhatap bankaya ibrazında, şayet yeterli karşılığı bulunmamasına rağmen, banka tarafından ileri sürülen değişik gerekçelerle (imzanın benzememesi, tedbir kararı vs) 5941 sayılı Kanun'un 3/4. maddesi gereği "karşılıksızdır" işlemi yapılmamışsa, çek hesabında yeterli karşılığı bulundurmakla yükümlü gerçek kişinin "karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" suçundan dolayı cezalandırılmasının mümkün olmadığına,2.) Muhatap bankanın, kendisine ibraz edilen çeki düzenleyenin imzası üzerinde sadece ıslak bir imza olup olmadığına dair bir inceleme yapabileceği, bunun dışında "çek üzerindeki imzanın keşideciye ait olmadığı" , "çek üzerindeki imzanın belirsiz olduğu" vb. gerekçelerle, karşılığı olan bir çeki ödemekten veya karşılığı olmayan çek hakkında "karşılıksızdır" işlemi yapma...

Okumaya Devam Edin

memur olarak çalıştığı halde dul-yetim maaşı alabilmek için verdiği dilekçesinde çalışmadığını belirtip haksız yere yetim maaşı alıp, sonrasında kuruma geri ödenmesi eyleminde dolandırıcılık suçunun oluşmadığı

15. Ceza Dairesi 2017/32571 E. , 2019/4129 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Ağır Ceza MahkemesiSUÇ : Nitelikli dolandırıcılıkHÜKÜM : BeraatKamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü;Sanığın, olay tarihinde Emekli Sandığı'na bağlı olarak çalıştığı halde, eşinin ölümüyle dul kaldığı 03/07/2002 tarihinde,daha önce ölmüş olan babasından dul ve yetim maaşı alabilmek için Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'ne müraacat ettiği ve başvuru formunda çalıştığı halde çalışmadığını beyan ederek 01/08/2002 tarihinden 31/10/2006 tarihine kadar 18.535.339 TL para aldığı, durumun idare tarafından fark edilmesi üzerine başlatılan idari soruşturma sırasında 18/02/2007 tarihinde bu parayı katılan kuruma ödediğinin...

Okumaya Devam Edin

adli para cezası ödendikten sonra suçun uzlaştırma kapsamına alınıp yeniden yapılan yargılama sonunda uzlaşma sağlanması sebebiyle kamu davasının düşürülmesine, hükümlünün talebi halinde infazı gerçekleşen adli para cezasının İADESİNE karar verilmesinin hukuka uygun olduğu

18. Ceza Dairesi 2018/7936 E. , 2019/4121 K."İçtihat Metni"KARARHakaret suçundan sanık ...

Okumaya Devam Edin

yeni dolandırıcılık yöntemi… cep telefonunuzdan biri sizi arayıp kendisine hakaret mesajı gönderdiğinizi belirtirse itibar etmeyin

15. Ceza Dairesi 2019/3776 E. , 2019/6475 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Çocuk Ağır Ceza MahkemesiSUÇ : Nitelikli dolandırıcılıkHÜKÜM : TCK’nın 158/1-f, 31/3, 62, 52 ve 51. maddeleri gereğince mahkumiyetNitelikli dolandırıcılık suçundan, suça sürüklenen çocuğun mahkumiyetine ilişkin hüküm, suça sürüklenen çocuk tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü,Suça sürüklenen çocuk ile açık kimlik bilgileri tespit edilemeyen meçhul şahsın birlikte hareket ederek, suç tarihinde katılanın cep telefonunu arayarak “katılanın kullandığı cep telefonu numarasıdan hakaret içerikli mesajlar geldiğini, bu mesajları çekeni internet üzerinden bulmak için telefonunu kapatmamasını” istedikleri, bu sırada katılanın mail adresine, suça sürüklenen çocuğun kullandığı İP numarasından bir şekilde girilerek şifresinin ele geçirildiği...

Okumaya Devam Edin

otomobili ile ters istikamette seyir halindeyken, kazaya neden olan sürücü sanığın eylemini bilinçli taksirle gerçekleştirdiği

12. Ceza Dairesi 2017/8849 E. , 2019/4409 K."İçtihat Metni"Mahkemesi :Asliye Ceza MahkemesiSuç : Taksirle yaralamaHüküm : TCK'nın 89/1, 89/2-d, 62/1, 51/1, 3, 6, 7, 8. maddeleri uyarınca mahkumiyetTaksirle yaralama suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:Sanığın idaresinde otomobil ile ters istikamette seyir halindeyken, otomobilin sol dikiz aynası kısmıyla, yolun solundan gelip sağına geçmek isteyen yayaya çarpması neticesinde yaralamalı trafik kazasının meydana geldiği olayda, sanığın eylemini bilinçli taksirle gerçekleştirdiği nazara alınmaksızın, sanık hakkında TCK'nın 22/3. maddesinin uygulanmaması aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.Yapılan yargılamaya, toplanıp yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat...

Okumaya Devam Edin

işyerinde sigara içildiği gerekçesiyle idari para cezası yaptırımı ile birlikte iş yeri kapatma cezası da verilmişse , görevli Mahkemenin Sulh Ceza değil, İdare Mahkemesi olduğu

19. Ceza Dairesi 2018/7899 E. , 2019/7562 K."İçtihat Metni"4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun'un 2. maddesine aykırı davranmak eyleminden dolayı muteriz ...

Okumaya Devam Edin

cinsel amaçlı olarak mağdurun başkaları tarafından taciz edilmesine neden olacak biçimde ,mağdura ait kişisel veri niteliğindeki cep telefonu numarasını, mağdurun rızasına aykırı şekilde başkalarına dağıtmak suretiyle , verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, zincirleme şekilde cinsel taciz ve tehdit suçlarının oluştuğu

12. Ceza Dairesi 2018/8150 E. , 2019/5172 K."İçtihat Metni"Mahkemesi :Asliye Ceza MahkemesiSuçlar : Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, cinsel taciz, tehditHükümler : 1-Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan dolayı TCK'nın 136/1, 62, 53/1-3, 58. maddeleri gereğince mahkumiyet,2-Cinsel taciz suçundan dolayı TCK'nın 105/1, 43/1, 62, 53/1-3, 58. maddeleri gereğince mahkumiyet,3-Tehdit suçundan dolayı TCK'nın 106/1-1, 43/1, 62, 53/1-3, 58. maddeleri gereğince mahkumiyetVerileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, cinsel taciz ve tehdit suçlarından sanığın mahkumiyetine ilişkin hükümler, sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:Tehdit suçunun uzlaştırma kapsamına girmeyen cinsel taciz suçu ile birlikte işlendiği...

Okumaya Devam Edin

“Ateist, Allahsız Kitapsız” tarzında sözler söylediği, şeklinde kabul edilen olayda, sanığın kullanmış olduğu ifadelerin, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı

18. Ceza Dairesi 2015/35894 E. , 2017/8117 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Sulh Ceza MahkemesiSUÇ : HakaretHÜKÜM : MahkumiyetKARARYerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; başkaca nedenler yerinde görülmemiştir. Ancak;1- Hakaret fiilinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye yönelik olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kamu görevlileri veya...

Okumaya Devam Edin