İdarenin (KGM) sorumluluk sahasında kalan yolda meydana gelen kaza nedeniyle -yol yapım, bakım, işletme, trafik güvenliğini sağlama şeklinde yürütülen kamu hizmetlerinden kaynaklanan hukuki sorumluluğa dayalı- oluştuğu öne sürülen zararın tazmini istemiyle açılan davanın, ADLİ YARGI YERİNDE çözümlenmesi gerektiği hk. Uyuşmazlık Mahkemesinin 24.02.2020 tarihli kararı

T.C.UYUŞMAZLIK MAHKEMESİESAS NO : 2020/73KARAR NO : 2020/141KARAR TR: 24.02.2020ÖZET : Davalı idarenin sorumluluk sahasında kalan yolda meydana gelen kaza nedeniyle oluştuğu öne sürülen zararın tazmini istemiyle açılan davanın, ADLİ YARGI YERİNDE çözümlenmesi gerektiği hk.KARARDavacı : A.Y.Vekili : Av. A.B.Davalı : Karayolları Genel MüdürlüğüVekili : Av. F.C.K.O L A Y: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin 15.9.2017 tarihinde 25 F… plakalı aracı ile Erzurum-Bingöl Karayolunun 67. kilometresinde orta refüjde duran taş parçasına çarpması neticesinde aracın alt motor takımında hasar meydana geldiğini, olay yerinde tutulan tutanakta müvekkilinin kusurunun olmadığının, davalı idarenin kusurlu olduğunun tespit edildiğini ileri sürerek, araçta meydana geldiği önesürülen...

Okumaya Devam Edin

kasko sig.poliçesindeki İhtiyari Mali Mesuliyet (İMSS) sigortasının amacı, trafik kazaları sonucunda üçüncü kişilere verilecek zararların güvence altına alınmasıdır. İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartlarının 3. maddesinin c bendinde ise açıkça, “İşletenin veya aracı sevk edenin eşinin, usul ve füruunun ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin uğrayacağı zararların teminat dışında kaldığı” düzenlemesi mevcuttur.

17. Hukuk Dairesi 2016/10991 E. , 2019/4802 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi Taraflar arasındaki tahkim davası hakkındaki Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyetinin 12.05.2016 tarih ve 2016/İHK-1048 Karar sayılı kararının davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:-K A R A R-Davacılar vekili başvuru dilekçesinde, davalıya birleşik kasko sigortalı araç davacılar murisinin idaresindeyken 01.07.2009 tarihinde karıştığı trafik kazasında davacı ...

Okumaya Devam Edin

sigorta şirketinin Bölge Müdürlüğünün bulunduğu yer Mahkemesi de yetkilidir. KTK ZMMS sigortacısına karşı açılan tazminat davasında

20. Hukuk Dairesi 2019/2189 E. , 2019/4646 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Ticaret MahkemesiTrafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkin olarak açılan davada ...

Okumaya Devam Edin

Maluliyete ilişkin alınacak raporların ; 11.10.2008 tarihinden önce Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü, 11.10.2008 tarihi ile 01.09.2013 tarihleri arasında Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği, 01.09.2013 tarihinden sonra ise Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmesi gerekir.

17. Hukuk Dairesi 2015/7208 E. , 2018/601 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ:Ticaret Mahkemesi Taraflar arasındaki tazminat davasının yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerle davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:K A R A R -Davacılar vekili, 28.08.2010 tarihinde plakası tespit edilemeyen aracın yaya olan müvekkili ...

Okumaya Devam Edin

metrodan indikten sonra ,metronun kapılarını kapatarak hareket etmesi üzerine metroyla rayların arasına düşerek sol ayağı diz altından kopan davacının protez bacakla ilgili açtığı davada ; 1.) Dava, yolcu taşıma sözleşme ilişkisinden kaynaklandığından TBK 146 maddeleri uyarınca zaman aşımı süresinin 10 yıl olduğu, 2.) TTK 4, 5,16.m. gereği ticari dava olduğundan avans temerrüt faizi yürütüleceği, 3.) ömür boyu protez kullanması gereken davacının , her 3 yılda bir protezinin değiştirilmesi gerektiğinden , protez bedellerinin ödenmesi gerektiği, ilk protezin takıldığı tarihten itibaren değişen oranlarda işleyecek avans faizi ile birlikte tahsiline karar verileceği

11. Hukuk Dairesi 2017/4109 E. , 2019/1032 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ : MAHKEMESİ ...

Okumaya Devam Edin

tek taraflı-ölümlü trafik kazasından kaynaklı tazminat davasında 15 yıllık uzamış ceza zamanaşımı uygulaması

17. Hukuk Dairesi 2016/3114 E. , 2018/12663 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ : Ticaret MahkemesiTaraflar arasındaki tazminat davasının yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerle davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü: -K A R A R- Davacı vekili; 28/06/2007 tarihinde müvekkilinin eşi Emin'in, idaresindeki araçla karıştığı tek taraflı trafik kazasında vefat ettiğini belirterek, fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydı 100,00 TL destekten yoksun kalma tazminatının davalıdan tahsilini talep etmiştir.Davalı vekili, zamanaşımı süresinin dolduğunu belirterek ve diğer sebeplerle davanın reddini savunmuştur.Mahkemece, trafik kazasında sadece destek sürücünün vefat ettiği ve eylemin suç teşkil etmediği, bu nedenle uzamış ceza...

Okumaya Devam Edin

okul servisinde taşınan öğrencinin kazada vefat etmesi üzerine açılan maddi ve manevi tazminat

okulun belirlediği servis aracıyla taşındığı sırada meydana gelen trafik kazasında vefat eden öğrencinin ailesince açılan "taşıma sözleşmesinden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat” davasında ; 1.) okul servisinin sebep olduğu haksız fiilden dolayı davalı T...

Okumaya Devam Edin