Arabuluculuk sınavına hazırlık eğitimi-(6 saatlik) Antalya Barosunca 16.11.2019 tarihinde Antalya BAM salonunda eğitmenler Av.Arb.Mehmet KAYA ile Av.Arb. Hayrullah DEMİR ‘in sunumlarıyla gerçekleştirilen arabuluculuk sınavına hazırlık eğitimi 8 bölüm halinde youtebeye yüklenmiş olup aşağıda bölüm videoları paylaşılmıştır. Arabuluculuk sınavına hazırlanan tüm meslektaşlarımıza faydalı olmasını ve sınavda başarılı olmalarını dileriz. Av.Arb.Mehmet KAYA ile Av.Arb. Hayrullah DEMİR

1.bölüm videosu https://www.youtube.com/watch?v=fKsoa3wtNhw&t=48s2.bölüm videosu  https://www.youtube.com/watch?v=mTrHoSKfHNc&t=54s3.bölüm videosu  https://www.youtube.com/watch?v=di3Lde03lDo&t=900s4.bölüm videosu  https://www.youtube.com/watch?v=x0AYt_9SrQU&t=5s5.bölüm videosu  https://www.youtube.com/watch?v=1GQKCtYvW6A&t=4s6.bölüm videosu  https://www.youtube.com/watch?v=wrESGb_CP14&fbclid=IwAR2-B6GK89fUY-DJ2uU0yjeihvtJ6NyyUS317s6qPE9TIdQ1vOLNi_eG5lA7.bölüm videosu  https://www.youtube.com/watch?v=mP8kqbNJT-U&fbclid=IwAR3zLZk7daTdJqNXscOKL6feHGzF8g2ZTbxrq-TbpLE1ceuea2GYnXGZjtg8.bölüm videosu  https://www.youtube.com/watch?v=ZGGFo6W1kWQ&t=1s&fbclid=IwAR2EXbcjXyt6fXE7qwVROSufo9yAnuPY6yahNlbWXRmhLj7z9ijH9vFvI28 ...

Okumaya Devam Edin

bir mahkemenin açılan davada yargılama yapıp, dava şartlarını inceleyebilmesi için öncelikle görevli olması, görevli ise yetkili olması gerekir. Görevli ve yetkili olmayan bir mahkemenin diğer dava şartlarını usul ekonomisi yada başka bir gerekçe ile değerlendirmesine hukuken olanak yoktur.

9. Hukuk Dairesi 2019/520 E. , 2019/5144 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ : ...

Okumaya Devam Edin

ARABULUCULUK sürecinde YETKİ İTİRAZINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

ARABULUCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 3 üncü maddesinin 9 uncu fıkrası ve Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında; "Arabulucu, görevlendirmeyi yapan adliye arabuluculuk bürosunun yetkili olup olmadığını kendiliğinden dikkate alamaz. Karşı taraf en geç ilk toplantıda, yerleşim yeri ve işin yapıldığı yere ilişkin belgelerini sunmak suretiyle adliye arabuluculuk bürosunun yetkisine itiraz edebilir. Bu durumda arabulucu, dosyayı derhal ilgili sulh hukuk mahkemesine gönderilmek üzere adliye arabuluculuk bürosuna teslim eder." hükmüne yer verilmiştir. Bu itibarla, arabuluculuk bürosunun yetkisine itiraz eden tarafın bu konuya ilişkin delillerini de eklemek suretiyle yetkili olduğunu düşündüğü büroyu da belirterek yazılı dilekçe...

Okumaya Devam Edin

Sigorta Hukuku(TTK m. 1401-1520)ndan kaynaklı uyuşmazlıklarda dava şartı arabuluculuk (TTK 4,5/A)

TTK’nin altıncı kitabında düzenlenen sigortaya ilişkin hususlardan doğan özel hukuk uyuşmazlıkları mutlak ticari davadır.Ayrıca, sigortacının sigorta tazminatını ödedikten sonra TTK’nin 1472 nci maddesiuyarınca sigortalının yerine geçerek sorumlulara karşı açacağı davayı da mutlak ticari dava saymak gerekir[1]. Bu davalarda tarafların tacir sıfatına sahip olması ve uyuşmazlığın ticari işletmelerine ilişkin olması ayrıca aranmaz. Sigorta hukukundan doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının önemli bir kısmı, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebildiği özel hukuk uyuşmazlıklarındandır. Ayrıca bu uyuşmazlıkların önemli bir kısmının konusu, bir miktar para alacağının ödenmesine ilişkindir. Bu sebeplerle bu tür uyuşmazlıklar dava şartı arabuluculuk kapsamında kalmaktadır.TTK’nin altıncı kitabı iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda genel...

Okumaya Devam Edin

işsizlik maaşını alamayan işçilerimiz, arabuluculuk anlaşmasını sunarak alabilir

işsizlik maaşını, işverenin haklı fesih kodu göstermesi nedeniyle alamayan işçilerimizin, Arabuluculuk Anlaşmasında ; işçiye kıdem veya ihbar tazminatı ödenmesine karar verilmiş olması veya işverenin feshinin haksız olduğu gibi hususun yazılması halinde İş-Kurdan işsizlik maaşı bağlanacağı hk T.İş Kurumu Genel Müdürlüğünün yazısı...

Okumaya Devam Edin

arabuluculukta etkili taraf avukatlığı-Antalya Barosunda Genç Avukatlar Meclisinin düzenlediği Av.Mehmet KAYA ile Av.Hayrullah Demir’in sunumları arabuluculukta etkili taraf avukatlığı 1,2,3,4 ve 5..bölümlerin linkleri

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=iDKG8eRi5HQ&t=62s[/embed][embed]https://www.youtube.com/watch?v=NDLucu-TiBc[/embed][embed]https://www.youtube.com/watch?v=TOj7mMpMExM&t=2s[/embed][embed]https://www.youtube.com/watch?v=VWl_eOM2R1k&t=1s[/embed][embed]https://www.youtube.com/watch?v=dPFumk6kqjM&t=1s[/embed]...

Okumaya Devam Edin

“arabuluculukta -etkin ve etkili-taraf avukatlığı” konusundaki, 29 Eylül C.tesi günü saat 13,30 da Barohan 4.katta gerçekleştireceğimiz eğitime tüm avukat meslektaşlarımızı bekliyoruz..

"arabuluculukta -etkin ve etkili-taraf avukatlığı" konusundaki, 29 Eylül C.tesi günü saat 13,30 da Barohan 4.katta gerçekleştireceğimiz eğitime tüm avukat meslektaşlarımızı bekliyoruz.....

Okumaya Devam Edin