Mehmet Kaya Avukatllık ve Arabuluculuk Bürosu > Arabuluculuk  > ARABULUCULUK sürecinde YETKİ İTİRAZINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

ARABULUCULUK sürecinde YETKİ İTİRAZINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

ARABULUCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI
7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 3 üncü maddesinin 9 uncu fıkrası ve Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında; “Arabulucu, görevlendirmeyi yapan adliye arabuluculuk bürosunun yetkili olup olmadığını kendiliğinden dikkate alamaz. Karşı taraf en geç ilk toplantıda, yerleşim yeri ve işin yapıldığı yere ilişkin belgelerini sunmak suretiyle adliye arabuluculuk bürosunun yetkisine itiraz edebilir. Bu durumda arabulucu, dosyayı derhal ilgili sulh hukuk mahkemesine gönderilmek üzere adliye arabuluculuk bürosuna teslim eder.” hükmüne yer verilmiştir. 
Bu itibarla, arabuluculuk bürosunun yetkisine itiraz eden tarafın bu konuya ilişkin delillerini de eklemek suretiyle yetkili olduğunu düşündüğü büroyu da belirterek yazılı dilekçe ile yapması gerekmektedir. İtirazın bu şekilde yapılmadığı durumlarda arabulucu tarafından itirazın kabul edilmeyip sürecin kaldığı yerden devam ettirilmesi gerekmektedir. 
Mail ortamında yapılan itirazlar dikkate alınmaz. Arabuluculuk bürosunun yetkisine itiraz ile toplantı yerine ilişkin itirazlar birbirlerinden farklı konular olup uygulamada bu hususların karıştırıldığı görülmektedir. Toplantı yerine ilişkin itiraz yetki itirazı olarak kabul edilemez. Yetki itirazı sulh hukuk mahkemesince karara bağlanmadan süreç tamamlanmaz. İtirazın kabulü durumunda arabulucu makbuz düzenlemeye hak kazanır. İtirazın reddi durumunda ise arabulucu görüşmelere kaldığı yerden devam etmelidir.

1Cevap

  • mustafa gün.
    Cevapla Nisan 14, 2020 Tarihinde 11:50 am

    7 gün içerisinde mahkeme karar vermezse ne olur

Yorum Yapın