Mehmet Kaya Avukatllık ve Arabuluculuk Bürosu > Anayasa Mahkemesi kararları  > hukuki el atma sebebine dayalı idari yargıda açılan tam yargı davası

hukuki el atma sebebine dayalı idari yargıda açılan tam yargı davası

taşınmazın, imar planında kamu hizmet alanına ayrılmasına rağmen kamulaştırma işlemi de yapılmadığından ,hukuki el atma sebebine dayalı idari yargıda açılan tam yargı davasının reddi nedeniyle başvurucunun mülkiyet hakkının ihlal edildiğine dair Anayasa Mahkemesinin 16.10.2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan kararı

yol olarak ayrılmış ancak kamulaştırılmamış-AYM ihlal-16.10.2018 RG

Yorum Bulunamadı

Yorum Yapın