Mehmet Kaya Avukatllık ve Arabuluculuk Bürosu > Anayasa Mahkemesi kararları  > Anayasa Mahkemesince Bireysel başvuru kapsamında bir temel hak ve hürriyetin

Anayasa Mahkemesince Bireysel başvuru kapsamında bir temel hak ve hürriyetin

İihlal edildiğine karar verildiği takdirde ihlalilin ve sonuçlarının nasıl ortadan kaldırılacağı, eski hale getirmenin nasıl yapılacağı…Yerel Mahkemece , HMK da düzenlenen yargılamanın yenilenmesi mi yoksa “yeniden yargılama” mı yapılacağı, bu iki kurumun farkı..İhlal kararı verilen hallerde yerel mahkemenin takdir hakkının bulunmadığı, ilk kararı kaldırmak zorunda olduğu hk… 01.08.2018 tarihli RG da yayınlanan AYM kararının ilgili sayfaları

Yorum Bulunamadı

Yorum Yapın